ดลฤดี ไชยสมบัติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชน

คุณดลฤดี จบการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์ บริหารงานภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และปริญญาตรี บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมบริการ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Donruedee Chaisombat

มีประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน มากกว่า 29 ปี ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และรายการโทรทัศน์ ในระดับประเทศ และต่างประเทศ ในบทบาทของผู้ดำเนินรายการเศรษฐกิจ และพลังงาน ในสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง MCOT1 สถานีวิทยุ FM97 FM92.5 FM105 หนังสือพิมพ์ วัฎจักร กรุงเทพธุรกิจ Business Day สำนักข่าวออนไลน์ต่างประเทศ Platts และสำนักข่าวออนไลน์ในประเทศไทยอีกหลายแห่ง นอกจากนี้ ยังเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการกิจกรรมการขับเคลื่อนข้อมูลด้านพลังงานผ่านสื่อ Social Network เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน