วราภรณ์ ฉัตราติชาต

ผศ. ดร. วราภรณ์ ฉัตราติชาต จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท การประชาสัมพันธ์ จากประเทศออสเตรเลีย และปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

waraporn Chatratichart

ดร. วราภรณ์ มีประสบการณ์โดยตรงการประชาสัมพันธ์ในภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลมิตรพล จำกัด บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ASEAN University Network / Southeast Asia Engineering Education Development Network และยังมีประสบการณ์ในฐานะวิทยากรและอาจารย์พิเศษ และประจำในสถาบันการศึกษา อาทิ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย